Svenska Handelsfastigheter tar in en miljard från Kåpan och AP4

Wigge & Partners har assisterat Svenska Handelsfastigheter vid denna strukturtransaktion, där bolagets befintliga ägare Kåpan och Fjärde AP Fonden tillskjuter en miljard kronor för bolagets fortsatta expansion. I samband med transaktionen tar Thomas Holm, som tillsammans med Lennart Sten grundade bolaget, över som dess VD.Läs mer här

Teamet från Wigge & Partners har primärt bestått av Amanda Strömblad, Louise Sörelind och Frida Sander