Wigge har gedigen erfarenhet kring arbetsrätts- och pensionsrelaterade frågor som uppkommer i samband med transaktioner av olika slag.

Vi biträder regelbundet såväl svenska som utländska klienter i arbetsrättsliga frågor i samband med transaktioner, verksamhetsövergångar och omstruktureringar samt annan strategisk rådgivning. Vi anlitas ofta för att bistå vid utredningar av exempelvis misstanke om konkurrerande verksamhet eller andra missförhållanden på arbetsplatsen som kan få rättsliga följder samt för att biträda vid bl.a. upprättande av anställnings- och konsultavtal, inrättande av incitamentsprogram och uppsägning av anställda.

Nyheter

Fler nyheter

Medarbetare