Wigges välrenommerade bank- och finansteam bistår svenska och internationella klienter i transaktioner och ärenden inom samtliga områden inom bank- och finansrätt.

Wigges bank- och finansteam har bred kunskap och lång erfarenhet av olika slags lånefinansieringar, företagsobligationer, kapitalmarknadsfinansieringar, derivatinstrument, leasing och andra typer av finansiella transaktioner. Vårt uppskattade team arbetar även regelbundet med finansiella omstruktureringar och problemkrediter.

Vi företräder regelbundet såväl svenska som utländska långivare och låntagare i nationella och internationella transaktioner inom ett brett spektrum av finansiella transaktioner. Banker, kreditfonder och andra fonder, finansiella institut, riskkapitalbolag, investeringsbolag och fastighetsbolag är exempel på några vanligt förekommande klienter.

Våra specialister inom bank och finans är väl ansedda på marknaden vilket återkommande bekräftas av oberoende rankinginstitut. Vi har ett pragmatiskt och konstruktivt förhållningsätt med fokus på att tillhandahålla kommersiellt gångbara lösningar på komplexa problem. Vårt koncept med små arbetsgrupper och delaktiga partners är mycket uppskattat av våra klienter.

Wigge ligger även i framkant gällande finansiell reglering och hållbara finansieringar. Vi följer utvecklingen på dessa områden noggrant och blir ofta anlitade av såväl långivare som låntagare i frågor om de regler och möjligheter som råder.

Vårt bank- och finansieringsteam är vana vid att projektleda transaktionerna från start till mål. För gränsöverskridande transaktioner har vi ett stort nätverk av ledande affärsjuridiska byråer inom Europa, USA och övriga delar av världen, så att vi smidigt och effektivt kan samarbeta med erfarna kollegor i andra jurisdiktioner.

Våra partners på vår bank- och finansavdelning har varit verksamma på ledande internationella advokatbyråer och haft framträdande befattningar hos finansiella institutioner, multinationella banker och företag under finansiell tillsyn. Dessa erfarenheter och den affärsförståelse de därmed tillägnat sig är bidragande till vår förmåga att proaktivt bistå våra klienter.

 

Vår rådgivning innefattar bland annat:

 • Bilaterala och syndikerade lån
 • Strukturerade finansieringar
 • Projektfinansiering
 • Förvärvsfinansiering
 • Exportkrediter och garantifrågor
 • Fastighetsfinansiering
 • Leasing, factoring och annan tillgångsbaserad finansiering
 • Företagsobligationer och annan kapitalmarknadsfinansiering
 • Värdepapperiseringar och säkerställda obligationer
 • Derivatinstrument
 • Kapital- och vinstandelslån och andra typer av efterställda finansiella tillskott
 • Finansiella omstruktureringar och ”work-outs” av problemkrediter
"Hard-working with fast response - always high quality with strong know-how - unique ability to, and experience of, understanding complex financing structures." - IFLR1000

Nyheter

Fler nyheter

Medarbetare