Vårt team inom Capital Markets och Public M&A har lång och omfattande erfarenhet av rådgivning – både strategisk och taktisk – till företag och investerare i alla typer av kapitalmarknadstransaktioner och därmed sammanhängande governance- och compliancefrågor.

Vårt team har omfattande erfarenhet från rådgivning till svenska och internationella kunder, finansiella rådgivare, banker, företag, privata och institutionella investerare, i samband med alla typer av kapitalmarknadstransaktioner – både på aktie-och obligationsmarknaderna – publik M&A och omstruktureringar samt därmed sammanhängande bolagsrättsättsliga frågor och frågor rörande bolagsstyrning, regulatoriska frågor, risk och compliance.

Vårt team har stor erfarenhet – från corporate- och investment banking och från advokatbyrå – av medverkan på både köp- och säljsida, vilket ger oss en solid plattform för välbalanserade och insiktsfulla råd till våra kunder. Vi arbetar alltid nära våra klienter, ofta i integrerade projektteam med finansiella och andra specialistrådgivare och lägger tillsammans med klienten upp strategin för transaktionen i relevanta delar samt identifierar, analyserar och hanterar legala risker och möjligheter i syfte att säkerställa ett optimalt utfall för klienten.

Vi agerar oftast lead counsel i transaktionen men samarbetar också ofta med internationella legala rådgivare i gränsöverskridande transaktioner.

Vi deltar aktivt i den viktiga utvecklingen av självregleringen på våra marknader, bland annat genom representation i Aktiemarknadsnämnden, liksom i den bredare juridiska utvecklingen på våra marknader.

 

Vår rådgivning innefattar bland annat:

 • Börsnoteringar
 • Företrädesemissioner
 • Placeringar av nya och befintliga aktier
 • Tecknings- och garantiåtaganden
 • ”Cornerstone”- och ankarinvesteringar
 • Offentliga uppköpserbjudanden
 • Fusioner
 • Spin-offs
 • Omstrukturering av verksamhet och kapitalstruktur i publik miljö, incitamentsprogram, etc.
 • Corporate Governance
 • Hantering av kontakter med börser och tillsynsmyndigheter
 • Insiderfrågor (samtliga MAR-relaterade frågor)
 • Bolagsstämmor och andra bolagsrättsliga åtgärder
 • Compliance och riskhantering

Nyheter

Fler Nyheter

Medarbetare