Wigge tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning avseende alla typer av bolagsrättsliga frågor samt kommersiella avtal som kan uppkomma i ett bolags löpande verksamhet.

Våra engagerade specialister inom Corporate Commercial har stor erfarenhet av att hjälpa aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare med associationsrättsliga frågor, såsom regelefterlevnad, aktieägares minoritetsskydd, kapitalskydd, styrelseledamöters ansvar samt frågor avseende bolagsstyrning.

Med en god förståelse för affärsmässiga överväganden erbjuder vi juridisk och kommersiell rådgivning vid löpande bolagsrättsliga-, avtalsmässiga- och kommersiella frågor till såväl svenska som internationella klienter. En av våra styrkor är bolagsrättslig expertis kombinerat med bred erfarenhet inom finansiering och företagsöverlåtelser och vi anpassar alltid vår rådgivning efter den aktuella situationen.

Vi bistår regelbundet våra klienter med granskning, upprättande och förhandling av en mängd olika avtalstyper, t.ex. sekretessavtal, aktieägaravtal, samarbetsavtal, joint venture-avtal, licensavtal, outsourcing, allmänna villkor, agent- och distributionsavtal samt inköps-, tillverknings- och leverantörsavtal.

Nyheter

Fler nyheter

Medarbetare