Wigges team inom finansiell reglering hjälper alla som på något sätt kommer i kontakt med finansmarknadens regulatoriska sida. Vår breda kompetens täcker allt från tillstånd till verksamhetsrelaterade frågor. Vi bistår även våra klienter som står under tillsyn i deras kontakter med tillsynsmyndigheter i Sverige och utomlands.

Wigges team inom finansiell reglering har mångårig erfarenhet både inom EU och i Sverige, med erfarenhet bland annat från Finansinspektionen, ESMA, EU-domstolen och svenska domstolar. Vi föreläser ofta i aktuella frågor på finansmarknadsområdet och våra specialister har skrivit lagkommentarer om bland annat kapitalmarknadsrätt, hållbarhetsreglerna och om finansiell infrastruktur.

Den offentligrättsliga expertisen inom gruppen gör det möjligt för oss att bistå våra klienter på ett tonsäkert, professionellt och effektivt sätt inför både tillsynsmyndigheter och domstolar.

Vi hjälper våra klienter identifiera behovet av tillstånd för olika strukturer och verksamheter samt tillämpningsområden för olika regelverk. Vi ger råd i regulatoriska, strategiska och bolagsstyrnings- och transaktionsrelaterade frågor i etableringsfasen av nya finansiella produkter och tjänster, såväl som under den löpande verksamheten och i samband med implementeringen av nya regelverk.

För oss är det avgörande att våra klienters behov ska kunna matchas med en motsvarande expertis och vår ambition är att alltid kunna erbjuda en affärsmässig, relevant och aktuell rådgivning i alla typer av regulatoriska frågor.

Våra klienter omfattar allt från finansiella infrastrukturföretag och större private equity-aktörer till mindre alternativa investeringsfonder. I samtliga fall kan vi erbjuda biträde med att identifiera relevanta tillstånd och registreringar samt lämpliga strukturer.

Vi har ett mycket gott och nära samarbete med kollegor och partners i Luxemburg och kan enkelt och effektivt hjälpa våra klienter i gränsöverskridande frågor.

 

Vår rådgivning innefattar bland annat:

 • Tillstånd och registrering hos Finansinspektionen
 • Fondförvaltning (AIFM, EuVECA, ELTIF, UCITS)
 • Investeringstjänster (MiFID II)
 • Banktjänster (krediter, bostadskrediter, betaltjänster, konsumentkrediter)
 • Fintech och finansiella kryptotillgångar (inklusive MiCA och DORA)
 • Paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIPs)
 • Regler om marknadsmissbruk (MAR)
 • Transparens
 • Förhindrande av penningtvätt
 • Bedömning av auktorisations- och rapporteringskrav
 • Ägar- och ledningsprövning
 • Kapitaltäckningskrav
 • Ersättningar
 • Sanktionsärenden
 • Tillsynsärenden hos Finansinspektionen och andra myndigheter

Nyheter

Fler Nyheter

Medarbetare