Wigge är en ledande aktör inom fonder och investeringar i Sverige. Vårt team inom Fonder och Investeringar erbjuder rådgivning inom alla typer av ärenden kopplade till fonder, håller kurser och seminarier inom området, och är väl ansedda på marknaden vilket regelbundet bekräftas av oberoende rankinginstitut.

Med ett tungt, välrenommerat seniort team, en djup förståelse för marknaden och dess villkor och trender samt ett genuint intresse för affärer är vi en stabil rådgivare och ett tillförlitligt bollplank för såväl grundare, riskkapitalfonder som investerare.  Vårt koncept med små team som leds av erfarna partners är väl beprövat och vår målsättning är alltid att skapa eller förstärka en långsiktig klientrelation.

På fondsidan biträder vi grundare och riskkapitalfonder (bl.a. inom vencap, tech, underhållning, space, fastighet, buyout, feeder funds) genom hela fondetableringsprocessen, inklusive strukturering, kapitalresning, tillståndsansökningar, registreringar och andra regulatoriska frågor, hållbarhetsfrågor, investerarförhandlingar, interna avtal och optionsprogram, samt därefter med löpande frågor. Vi har ett gott nätverk av nära anknutna specialister för att kunna hantera fondetableringar såväl i Sverige som i Luxemburg.

På investerarsidan biträder vi ett flertal av Sveriges största finansiella institutioner, såsom försäkrings- och pensionsbolag, AP-fonder, banker samt investmentbolag och family offices vid deras investeringar i alternativa tillgångar i hela världen, primärt i Norden, Luxemburg, UK och USA. Vi har också omfattande erfarenhet av s.k. managed accounts, co-investments, secondaries och joint ventures.

Det stora antalet investeringar vi förhandlar varje år ger oss en djup förståelse för marknaden och dess trender.

Vi håller regelbundet seminarier om fondvillkor, regulatoriska frågor och aktuella trender på fondmarknaden, samt producerar ett nyhetsbrev kvartalsvis som sammanfattar de viktigaste händelserna som påverkar aktörerna på fondmarknaden.

Oavsett ärende lägger vi tillsammans med vår klient upp strategin för transaktionen och identifierar, analyserar och hanterar legala risker och möjligheter på ett hållbart och affärsmässigt sätt.

 

Vår rådgivning innefattar bland annat:

  • Fondetableringar och kapitalresning
  • Tillstånds- och registreringsprocesser
  • Regulatorisk rådgivning
  • Omstruktureringar av fonder
  • Fondinvesteringar
  • ESG och hållbara investeringar
  • Co-investeringar
  • Secondaries
  • Joint ventures och aktieägaravtal

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

“In depth knowledge of the PE-fund industry and the team provides clear and distinct advice.” - Legal500 2023

Nyheter

fler Nyheter

Medarbetare