På Wigge finns några av Sveriges ledande juridiska rådgivare inom sustainable finance och risk management. Vi har gedigen erfarenhet av rådgivning till svenska och internationella finansmarknadsaktörer och investerare. Vi hjälper våra klienter att navigera hållbarhetsrelaterade frågor och omfattande regulatoriska krav både i Sverige och utomlands.

Med lyhördhet och ett genuint intresse för våra klienters ambitioner, kombinerat med en unik spetskompetens inom området, kan vi hjälpa våra klienter att integrera hållbarhetsfrågor i alla typer av transaktioner och finansieringslösningar. Vi kombinerar finansieringslösningar, transaktioner och hållbarhetsfrågor i samma team.

Wigge arbetar integrerat med hållbarhetsrelaterade frågor inom samtliga verksamhetsområden och kan genom sin breda expertis ge affärsmässiga råd om hållbarhetsfrågor i alla led, oavsett om det är fråga om finansiering genom olika typer av obligationer, alternativa investeringar eller förvärv.

Våra experter har många års erfarenhet av de hållbarhetsrelaterade regelverken, både som rådgivare och från Finansinspektionen. Våra medarbetare har arbetat med regelverken under lång tid och har i flera fall deltagit i lagstiftningsarbetet i centrala delar av regelverken både i Sverige och i EU, vilket gör det möjligt att skräddarsy olika lösningar utifrån klientens behov med hänsyn till de nya regulatoriska kraven på området.

Vi bistår även våra klienter med att identifiera behovet av anpassning av avtal, tillstånd och interna policyer för att integrera hållbarhetsrisker och identifiera tillämpningsområden för olika regelverk.

Vi har särskild expertkunskap för de hållbarhetsrelaterade regelverken, inklusive CS3D, CSRD (inklusive ESRS), SFDR, Taxonomiförordningen och EUGBS. Därtill tillhandahåller vi regulatorisk rådgivning kring hållbarhetsfaktorer i bank-, investerings- och fondverksamhet.

 

Vår rådgivning innefattar bland annat:

 • Strategiskt policyarbete
 • Riskanalys och riskhantering
 • Regulatoriska frågor och regelefterlevnad
 • Hållbarhetsanalyser vid M&A-transaktioner och fastighetstransaktioner
 • Ansökningar om tillstånd och registrering hos Finansinspektionen för finansiella produkter med hållbarhetsrelaterade strategier
 • Hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR och information i enlighet med taxonomiförordningen)
 • Green Bonds, inklusive EUGBS, och andra hållbarhetslänkade lån
 • Hållbarhetsrapportering för företag enligt NFRD/CSRD
 • Hållbarhetsrapportering för finansiella företag
 • Corporate Sustainable Due Diligence enligt CS3D-direktivet, inklusive interna processer, riskanalys, riskhantering och åtgärdsplaner
 • EU:s gröna taxonomi

Kontakt

Nyheter

Fler nyheter

Medarbetare