Byrån

Ledande affärsjuridisk boutiquebyrå med fokus på transaktioner

Som en modern boutiquebyrå kombinerar vi entreprenöriell drivkraft och engagemang med solid juridisk kunskap, lyhördhet, och en sund företagskultur.

Vår vision är att vara Sveriges ledande boutiquebyrå/advokatbyrå inom våra praktikområden. Vår mission är att genom vår rådgivning bidra till att våra klienter kan ta intelligenta och sunda affärsmässiga beslut, samt att formalisera dessa genom effektiva förhandlingar och klokt formulerade avtal.

Det kallar vi ”Excellence in Transactions” – Välkommen till Wigge & Partners!

Hur vi arbetar

På Wigge & Partners arbetar vi i små grupper, skräddarsydda för respektive ärende, med en erfaren partner som tar en ledande roll i varje projekt. Vi är ofta delaktiga som rådgivare under hela transaktionsprocessen, från tidig strategisk planering av kommersiella villkor, strukturfrågor och förhandlingar, till formalisering och ingående av avtal. Vi har väl etablerade samarbeten med ledande specialister och byråer inom alla kompetenser som inte täcks av våra praktikområden för att tillgodose alla behov som kan uppkomma inom ramen för en transaktion. Eftersom vi verkar i branscher där transaktionsflödet är högt har vi god överblick inte bara vad gäller de affärsjuridiska aspekterna utan även över trender och marknadspraxis.

Långsiktiga relationer

Hos oss är alla nyckelpersoner. Vi väljer klienter med omsorg och investerar mycket i våra relationer för att ha långsiktiga samarbeten som vilar på förtroende och integritet.

Vår historia

Wigge & Partners etablerades 2015 av fem partners från en av landets ledande fullservicebyråer. Sedan starten har vi haft en stark tillväxt, och är idag drygt 40 medarbetare varav tio delägare. Vi är övertygade om att en av våra styrkor är vår starka drivkraft att skapa och bibehålla en trivsam och hållbar företagskultur.