Arbetet på Wigge präglas av hög professionalism och förstklassig juridisk rådgivning i nära samarbete med andra kollegor blandat med gemenskap och humor. Vi arbetar i små team med en aktivt närvarande senior delägare, vilket ger stor utvecklingspotential tidigt, ökad förståelse för ”affären”, möjlighet till eget ansvar och stark laganda från start.

Kvalitet, lyhördhet och laganda

Det är den samlade kunskapen, erfarenheten och engagemanget hos våra anställda som gör det möjligt att leverera högkvalitativ rådgivning. Därför är ett av våra viktigaste uppdrag att rekrytera och behålla personer som delar våra ambitioner; ett stort engagemang, intresse för affärsjuridik, en lyhördhet inför klienterna och en god laganda. Vi är alltid ute efter talanger och engagerade människor.

Två personer som promenerar och har en konversation
"Hos oss är alla nyckelpersoner. För oss är det viktigt att skapa och bibehålla en trivsam och hållbar företagskultur."