Magnus Schmauch

Magnus Schmauch

Senior Counsel / jur.dr.

Kontakt

+46 (0) 724 55 21 18 magnus.schmauch@wiggepartners.se

Profil

Magnus är specialiserad på finansiell reglering samt sustainable finance och risk management. Magnus kommer närmast från Finansinspektionen, där han senast har ansvarat för den juridiska samordningen av myndighetens hållbarhetsarbete. Han är också expert i statens utredning om hållbarhetsredovisning. Magnus har omfattande regulatorisk erfarenhet från Finansinspektionen, EU-domstolen, svensk domstol och från advokatbyrå. Han tillhandahåller rådgivning i värdepappers- och finansmarknadsregulatoriska frågor, däribland hållbarhetsfrågor, men bistår även vid upprättande av fond/investeringsavtal.

Medlemskap:

Föreningen för utgivande av svensk juristtidning
Redaktionsrådet för Europarättslig tidskrift
Ledamot i forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt vid Stockholm Center for Commercial Law

Publikationslista

Expertisområden

  • Sustainable finance och Risk Management
  • Finansiell reglering
  • Bank och finans
  • Capital Markets och Public M&A
  • Fonder och investeringar

Nyheter

Fler medarbetare

Fler medarbetare