Nyheter

01 februari 2023

Impilo genomför tilläggsförvärv

Wigge & Partners Bank och Finans-team har varit legala rådgivare åt Impilo i samband med finansieringen av ett tilläggsförvärv av licensrättigheterna till vissa farmaceutiska produkter.

31 januari 2023

Wigge & Partners har biträtt Nordic Mezzanine Capital I AB i samband med dess ansökan om registrering som finansiellt institut

Wigge & Partners har biträtt Nordic Mezzanine Capital I AB vid ansökan om registrering som finansiellt institut enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Bolaget är förvaltat av Hybridge Mezzanine, en nordisk kreditinvesteringsfond med fokus på investeringar i fastighetsrelaterade krediter. Bolaget beviljades registrering som finansiellt institut den 13 januari 2023 och kommer huvudsakligen att driva finansiell verksamhet genom att lämna kredit till företag i fastighetsbranschen.

27 januari 2023

Disruptive Ventures och Fort Knox Förvaring inleder samarbete för att investera i unga tillväxtbolag i Umeå och Norrland

Wigge & Partners har företrätt Disruptive Ventures och grundarna i samband med inledningen av samarbetet med Norrlands största privata investerare, Fort Knox Förvaring. Tillsammans ska grundarna och Fort Knox Förvaring investera i tillväxtbolag i Umeå och i Norrland.

26 januari 2023

Wigge & Partners har företrätt tbd30 AB i samband med tre tilläggsförvärv

Wigge & Partners har företrätt tbd30 AB (publ) i samband med dess helägda dotterbolag Spolargruppen Sverige AB:s förvärv av samtliga aktier i Reliningsteknik Sverige AB och Gerox AB (publ) samt tbd30 AB:s etablering i Finland genom det indirekta förvärvet av samtliga tillgångar i Suomen Sukittajat Oy, en av Finlands största aktörer inom fastighetsrelaterad relining.

25 januari 2023

Wigge & Partners’ Funds and Investments News January 2023

We did it, so you don’t have to. Here is a compilation of the latest regulatory changes and market research in the funds and investment sector. Our intention is to provide a summary relevant to both managers, investors and institutions navigating the world of funds.

17 januari 2023

Wigge & Partners har företrätt Mofast AB (Publ) i samband med en rekapitalisering om cirka 296 miljoner kronor

Mofasts rekapitalisering innebär en kapitalförstärkning om totalt cirka 296 miljoner kronor genom en kvittningsemission om cirka 271 miljoner kronor och en företrädesemission om cirka 25 miljoner kronor.

27 december 2022

Wigge & Partners har biträtt EU:s bank, Europeiska Investeringsbanken (EIB), i samband med finansieringen av Investor-ägda Affibody. Lånet ska användas till forskning och utveckling av biofarmaceutiska produkter mot cancer m.m.

Wigge & Partners har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB), i samband med ingående av lånefacilitetsavtal med Affibody Medical AB (publ). Lånefaciliteten ger Affibody tillgång till ett lån om 20 miljoner euro uppdelat i tre trancher. Vid utnyttjande av faciliteten har EIB rätt att erhålla teckningsoptioner i Affibody utöver ränta på lånet.

23 december 2022

Wigge & Partners har företrätt grundaren av DPJ Workspace vid försäljningen till AJ Produkter

Wigge & Partners har företrätt grundaren och ägaren av DPJ Workspace som har etablerat en ledande position på kontorsinteriörsmarknaden med ett primärt fokus på e-handel vid försäljningen till AJ Produkter, ett internationellt företag som är tillverkare och återförsäljare av kontor-, lager-, industri- och skolprodukter samt företagslösningar.

22 december 2022

Wigge & Partners har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB) i samband med finansieringen av Sveriges första fiskodling på land

Wigge & Partners har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB) i samband med ingående av lånefacilitetsavtal och teckningsoptionsavtal med Reocean AB (publ). Låneavtalet ger Reocean tillgång till en lånefacilitet uppdelat på tre trancher, och syftar till att stödja byggandet av Sveriges första fiskodling på land. Anläggningen i Säffle, Värmland kommer så småningom att producera 10 000 ton lax om året, vilket motsvarar en femtedel av den lax som konsumeras i Sverige. Teckningsoptionsavtalet ger EIB rätt till teckning av optioner i Reocean vid utnyttjande av lånefaciliteten.

12 december 2022

MVI bildar Nordic Drives Group och förvärvar flera bolag

Wigge & Partners har företrätt MVI Fund II i samband med förvärven av Krylbo Elektra AB, Falun Borlänge AB, Jo-Wic Elteknik AB, Elektromekanisk Industriservice AB, Bröderna Eriksson Maskinel i Söderhamn AB, Elektrolindningar T Holm AB och Fabrika A/S, vilket bildat en ledande grupp inom försäljning och eftermarknadsservice av elmotorer och frekvensomriktare. I samband med att Fabrika ansluter till gruppen, förväntas koncernen nå en omsättning på SEK 300m med cirka 93 anställda med flera kontor i Sverige och Danmark.

09 december 2022

Wigge & Partners har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB) i samband med ingående av förnyat lånefacilitetsavtal och teckningsoptionsavtal med Oncopeptides AB (publ)

Wigge & Partners Bank- och Finans team har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB) i samband med ingående av förnyat lånefacilitetsavtal om upp till 30 miljoner euro och förnyat teckningsoptionsavtal med Oncopeptides AB (publ). Lånefaciliteten ger Oncopeptides tillgång till en icke-säkerställd lånefacilitet uppdelat på tre trancher och teckningsoptionsavtalet ger EIB rätt till teckning av optioner i Oncopeptides vid utnyttjande av lånefaciliteten.

06 december 2022

Wigge & Partners biträder Readly i samband med budet från Bonnier News

Wigge & Partners biträder Readly International AB (publ) med anledning av att Bonnier News har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Readly. Erbjudandet är 12 SEK per aktie och värderar Readly till cirka 455 miljoner SEK.

29 november 2022

Wigge & Partners har biträtt Harmerica Properties AB vid förvärvet av fastigheten Vildmannen 11

Wigge & Partners har biträtt Harmerica Properties AB vid förvärvet av fastigheten Vildmannen 11 från Glommen & Lindberg. Fastigheten är en kontorsbyggnad belägen i centrala Stockholm. Vid transaktionens fullbordande kommer fastighetens uthyrbara area uppgå till ca 2700 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Svalner.

11 november 2022

Wigge & Partners har företrätt Keensight Capital och Bedford Consulting i samband med förvärvet av Bluesprint AB

Wigge & Partners har biträtt Keensight Capital och Bedford Consulting i samband med förvärvet av Bluesprint AB, den största implementeringspartnern av mjukvaran Anaplan i Norden. Förvärvet av Bluesprint är det första förvärvet efter plattformsinvesteringen i april och kommer innebära att Bedford Consulting fördubblar sin närvaro i regionen, vilket stärker gruppens erbjudande till sin nordiska kundbas.

10 november 2022

Wigge & Partners publicerar en ny artikel tillsammans med ILO och Lexology gällande avtalsvillkor om att frisläppa pant i förtid (pre-agreed release clauses)

För att läsa artikeln skriven av Andreas Malmberg och Klara Larsson klicka här

02 november 2022

Werksta förvärvar House of Paint Aktiebolag, Zion Bilplåt och Lack AB and Kindwalls Sverige AB

Wigge & Partners har företrätt Werksta gruppen i tilläggsförvärvet av House of Paint Aktiebolag, Zion Bilplåt och Lack AB och Kindwalls Sverige AB. Werksta gruppen utökar därmed till 21 verkstäder i Sverige.

02 november 2022

Wigge & Partners har företrätt Liquid Swords i samband med NetEase Interactive Entertainments investering i bolaget

Wigge & Partners har företrätt Liquid Swords i samband med NetEase Interactive Entertainments minoritetsinvestering i bolaget. Liquid Swords är ett svenskt spelutvecklingsbolag med fokus på narrativ drivna spel och NetEase är en av Kinas ledande onlinespelleverantörer.

26 oktober 2022

Wigge & Partners har biträtt HEW-KABEL and Andlinger & Company i samband med förvärvet av Habia Cable AB

Wigge & Partners M&A team har biträtt HEW-KABEL and Andlinger & Company i samband med förvärvet av Habia Cable AB, en ledande leverantör av skräddarsydda specialkablar för krävande användning på åtta slutmarknader. Habia Cable AB grundades 1941 och är idag ett av de mest betrodda namnen för skräddarsydda kabellösningar inom kommunikation, marin, industri, försvar och kraftproduktion. Habia Cable AB är på sina marknader en av Europas ledande tillverkare av tråd-, kabel- och kabelnät med global närvaro och kunder i mer än 50 länder världen över. 2021 hade Habia Cable AB 532 anställda och en omsättning på 808,6 miljoner kronor.

Wigge & Partners Bank & Finans team har även varit legal rådgivare gällande vissa förändringar i Habia Cable AB:s existerande finansieringsarrangemang.

10 oktober 2022

PodX Group AB förvärvar en majoritetsandel i den ledande franska podcaststudion Nouvelles Écoutes, som ett steg i deras ambition att konsolidera den internationella podcastmarknaden

Wigge & Partners har biträtt PodX Group Aktiebolag i deras första förvärv av en majoritetsandel i Nouvelles Écoutes, den ledande podcaststudion i Frankrike. Samtidigt tillkännagav Nouvelles Écoutes sitt förvärv av Studio Minuit, den andra ledande podcaststudion i Frankrike i förhållande till månatliga lyssnare.

05 oktober 2022

Wigge & Partners har biträtt Blackstone och Areim vid försäljningen av Kruthuset 17 till Niam

Wigge & Partners har biträtt Blackstone och Areim vid försäljningen av Kruthuset 17 till Niam. Kruthuset 17 är belägen i Göteborg och består av 68 000 kvm uthyrbar area. Största hyresgästerna är Tullverket, PostNord, Trafikverket och CGI.