Nyheter

03 oktober 2023

Wigge & Partners har biträtt W5 Solutions i samband med förvärvet av Box Modul

Wigge & Partners har biträtt W5 Solutions i samband med förvärvet av Box Modul, ett företag inom utveckling, produktion och försäljning av specialanpassade skydd, s.k. shelters, till företag och organisationer inom försvar, IT & telekom, sjukvård och energi. Inom försvarssektorn levererar Box Modul skräddarsydda splitterskyddade shelters utformade att uppfylla specifika militära standarder såsom avancerat EMC/EMP-skydd, tempest med mera.

02 oktober 2023

Great Security har förvärvats av EMK Capital

Wigge & Partners har företrätt MVI Fund I AB och övriga säljare i samband med försäljningen av alla aktier i Great Security Holding AB till EMK Capital. Great Security ett av Sveriges ledande säkerhetsföretag som erbjuder tekniska säkerhetslösningar.

28 september 2023

Wigge & Partners publicerar en ny artikel tillsammans med ILO och Lexology gällande EU:s förslag om en ny förordning om ESG rating activities

För att läsa artikeln skriven av Lisa Antman och Klara Larsson klicka här

18 september 2023

Wigge & Partners har biträtt R12 Kapital i samband med försäljning av aktier i NCAB i en så kallad accelererad bookbuilding-process

Wigge & Partners har biträtt R12 Kapital i samband med försäljning av aktier i NCAB i en så kallad accelererad bookbuilding-process.

Totalt placerades 21 miljoner aktier till ett pris om 57,5 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 1,2 miljarder kronor.

15 september 2023

Wigge & Partners har biträtt Altor-ägda Network of Design i samband med förvärvet av designikonen Kasthall

Altor-ägda Network of Design (NOD) har förvärvat det ikoniska designvarumärket Kasthall som producerar kvalitetsmattor till kunder över hela världen. Kasthall ansluter sig till NOD och får sällskap av andra designikoner som String Furniture och Grythyttan Stålmöbler.

08 september 2023

Wigge & Partners har biträtt IMAS Foundation i samband med deras investering i H2 Green Steel AB:s finansieringsrunda

Intäkterna från finansieringsrundan, som totalt uppgår till ca 1,5 miljarder euro, ska finansiera världens första storskaliga anläggning för produktion av grönt stål.

29 augusti 2023

Wigge & Partners’ Funds and Investments News August 2023

We did it, so you don’t have to. Here is a compilation of the latest regulatory changes and market research in the funds and investment sector. Our intention is to provide a summary relevant to both managers, investors and institutions navigating the world of funds.

04 juli 2023

Wigge & Partners har yttrat sig i konsultationen om den delegerade förordning till SFDR

I yttrandet konstateras att de föreslagna ändringarna i den delegerade förordningen uppvisar brister i förhållande till bemyndigandet i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR), eftersom ändringarna inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till olika typer av finansiella produkter, deras egenskaper och skillnaderna mellan dem.

30 juni 2023

Wigge & Partners har företrätt säljarna i samband med försäljningen av MyMoney Europe

Wigge & Partners har företrätt säljarna i samband med försäljningen av MyMoney Europe till Sambla Group. MyMoney är en ledande aktör när det kommer till att erbjuda konkurrenskraftiga och smidiga lån framförallt för bilköp. Bolaget blir nu en del av Sambla Group, med Nordic Capital som stark ägare, som under 2022 omsatte 1,4 miljarder kronor. Förvärvet är villkorat av myndighetsgodkännande.

30 juni 2023

VIMAB Group AB (publ) förvärvar B Göransson Produktion AB

Wigge & Partners har företrätt VIMAB Group, en industrikoncern verksam inom energiservice-, industri- och miljöteknik, i samband med förvärvet av B Göransson Produktion AB. B Göransson Produktion AB är en mekanisk verkstad och legotillverkare med lång erfarenhet inom kapning, kantpressning, svetsning och metallbearbetning.

28 juni 2023

Wigge & Partners publicerar en ny artikel tillsammans med ILO och Lexology gällande ny EU-standard för gröna obligationer

För att läsa artikeln skriven av Fredrik Arvebratt klicka här

19 juni 2023

Nya regler om hållbarhetsredovisning

Idag överlämnade Utredningen om hållbarhetsredovisning sitt slutbetänkande (SOU 2023:35) till regeringen.

I betänkandet lämnas bland annat förslag på hur CSRD, direktivet om hållbarhetsredovisning, ska genomföras i Sverige. Även frågor om EU-direktivet om könsfördelningen bland styrelseledamöterna i börsnoterade företag och en tydligare ordning för dateringen av årsredovisningar berörs.

Senior Counsel Magnus Schmauch, som ansvarar för Finansiell Reglering och Sustainable Finance and Risk Management, deltog som expert i utredningen som nu ska ut på remiss under hösten.

08 juni 2023

ILPA has released new guidance on continuation funds.

Continuation funds, i.e. the establishment of new vehicles by the GP in order to hold on to an asset, have become increasingly popular. The new ILPA guidance calls for GPs to pursue processes and deal structures that maximize alignment and LP engagement.

02 juni 2023

Wigge & Partners har representerat säljarna i samband med försäljningen av PropTech Sweden AB och dess dotterbolag

Wigge & Partners har representerat Stora Frö Invest AB och övriga minoritetsägare vid försäljningen av PropTech Sweden AB och dess dotterbolag Ömangruppen Svenska AB och Axcell Fastighetspartner AB till Procuritas. Koncernen är en ledande aktör inom ventilation, energieffektivisering och andra fastighetsrelaterade tjänster. Genom 30 lokalkontor och med över 300 anställda har koncernen idag verksamhet i hela södra Sverige samt Luleå och Örnsköldsvik.

01 juni 2023

Wigge & Partners publicerar en ny artikel tillsammans med ILO och Lexology, gällande ESG-aspekter vid långivning och hållbarhetslänkade lån

För att läsa artikeln skriven av Klara Larsson, Arvid Hed och Lisa Antman, klicka här

31 maj 2023

John Mattson säljer fastighet på Lidingö

John Mattson har träffat avtal om försäljning av fastigheten Tryckregulatorn 1 på Lidingö. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är Resinova Bostads AB.

25 maj 2023

Wigge & Partners har företrätt Zenicor Medical Systems i en företrädesemission

Wigge & Partners har företrätt Zenicor Medical Systems AB (publ) i samband med en företrädesemission

15 maj 2023

Wigge & Partners har biträtt Svenska Handelsfastigheter vid förvärvet av tolv fastigheter från Coop Syd

Wigge & Partners har biträtt Svenska Handelsfastigheter vid förvärvet av tolv fastigheter från Coop Syd. Fastigheterna är belägna i Skåne och Blekinge med en total uthyrningsbar yta om cirka 16 500 kvm. Största hyresgästen är Coop som kommer förhyra 95 procent av fastigheterna under en period om tio år från tillträdesdagen.

05 maj 2023

Wigge & Partners har varit rådgivare till Scandinavian Enviro Systems AB (publ) i samband med bolagets riktade nyemission till svenska och internationella investerare

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro”) har genomfört en riktad nyemission, vilken tillför bolaget 300 miljoner SEK. Enviro avser bland annat att använda nettolikviden för att tillsammans med Antin Infrastructure Partners finansiera den första anläggningen, baserad på Enviros teknologi, inom ramen för parternas sedan tidigare offentliggjorda joint venture-bolag. Parternas avsikt är att skapa världens första storskaliga däckåtervinningsbolag i samarbete med den världsledande däcktillverkaren Michelin.

03 maj 2023

Är du vår nya kollega?

Vi söker nyexaminerade jurister till M&A och Private Equity samt Fonder och Investeringar.

Läs mer här och skicka din ansökan till info@wiggepartners.se för att bli en del av Wigge & Partners!