Nyheter

16 april 2015

Wigge & Partners har biträtt Kungsleden

Wigge & Partners har biträtt Kungsleden AB (publ) vid förvärvet av fastigheten Lorens 14, även kallad Skrapan, i Västerås från Cornerstone genom Nordic Retail Fund.

01 april 2015

Host Realty emitterar 350 MSEK obligationslån

Wigge & Parnters har biträtt en investerare i samband med ett 350 MSEK seniort, säkerställt obligationslån emitterat av Host Realty i Stockholm AB. Lånelivkiden ska användas för att refinansiera existerande bankskuld och finansiera uppgraderingar av First Hotel Reisen i Stockholm.

12 mars 2015

Wigge & Partners har biträtt D. Carnegie
Wigge & Partners har biträtt D.Carnegie & Co (publ), noterat på Nasdaq First North Premier, i samband med en 2,8 miljarder kronor långfristig kreditfacilitet.

10 mars 2015

Förvärv av Rotaria Invest AB

Wigge & Partners har företrätt Pophouse Property i Stockholm AB i samband med förvärvet av Rotaria Invest AB från Fastighets AB Djurgårdsvägen 68.

10 mars 2015

Wigge & Partners har företrätt POP HOUSE

Wigge & Partners har biträtt Pophouse i Stockholm AB i samband med förvärvet från Oak Hospitality Services AB och AB Skruven AB på Melody Hotel i Stockholm.

10 mars 2015

Wigge & Partners har biträtt Ovako AB

Wigge & Partners har biträtt Ovako AB (publ) i samband med förvärvet från SSAB av stål- och metalldistributören Tibnor Oy i Finland.