Nyheter

12 december 2016

Sveavalvet AB (publ) emitterar 250 MSEK icke-säkerställt obligationslån

Wigge & Partners har biträtt Sveavalvet i samband med sin första obligationsemission. Obligationerna är seniora, icke-säkerställda och har en löptid på tre år. Obligationerna kommer att noteras på First North Stockholm.

02 december 2016

Hemfosa förvärvar en fastighetsportfölj om 875 miljoner kronor från Kaupthing

Wigge & Partners har biträtt Hemfosa vid förvärvet av en portfölj av elva fastigheter i Sverige, varav fem är hyresrätter, till ett underliggande fastighetsvärde om 875 miljoner kronor.

30 november 2016

Magnolia Bostad ingår ramavtal med Slättö

Wigge & Partners har biträtt Magnolia Bostad i samband med dess ingående av ett ramavtal med Slättö.

11 november 2016

Eurocommercial Properties förvärvar C4 Shopping

Wigge & Partners har biträtt Eurocommercial Properties vid förvärvet av C4 Shopping, under konstruktion i Kristianstad, från C4 Shopping Holding C4 Shopping är cirka 40 000 kvm stort och beräknas vara klart i slutet av 2018.

14 oktober 2016

Willhem förvärvar bostadsportfölj i Halmstad och Eskilstuna av Akelius

Wigge & Partners har biträtt Willhem AB (publ), ägt av Första AP-fonden, vid förvärvet av en portfölj med 31 fastigheter med totalt 1 763 bostadslägenheter från Akelius.

20 september 2016

Gränges förvärvar aluminiumverksamhet i USA
Wigge & Partners har biträtt Gränges AB (publ) vid finansieringen av förvärvet av Noranda Aluminium Holding Corporation: s downstream aluminium rolling business i USA.

14 september 2016

Magnolia Bostad säljer Projekt i Örebro och Eskilstuna

Wigge & Partners har biträtt Magnolia Bostad vid försäljningen av två bostadslägenhetsprojekt i Örebro och Eskilstuna till Slättö. Projektet i Örebro omfattar 217 bostadslägenheter i Södra Ladugårdsängen.

03 augusti 2016

Wigge & Partners har biträtt Kvalitena AB (publ)

Wigge & Partners har biträtt Kvalitena AB (publ) vidförsäljningen av 75 procent av sitt innehav i D. Carnegie & Co AB (publ) till Blackstone.

30 juni 2016

Wigge & Partners har biträtt Rabbalshede Kraft AB

Wigge & Partners har biträtt Rabbalshede Kraft AB i samband med en revolving credit facility för finansiering av allmänna företagsändamål.

30 juni 2016

Wigge & Partners har biträtt i samband med Project Beaufort som är den nya vindparken Lyrestad som kommer att förse Google med förnybar energi

Wigge & Partners har biträtt projektföretaget Rabbalshede Vind 5 AB i samband med finansiering av byggande, utveckling och drift av vindkraftparken Lyrestad 76 MW belägen i kommunerna Mariestad och Töreboda.

02 juni 2016

Blackstone och Areim säljer Garnisonen och Campus
Wigge & Partners har biträtt Regementsfastigheter R Holding AB, som är ett företag som indirekt ägs av fastighetsfonder som förvaltas av Blackstone och Areim, vid försäljningen av Garnisonen i Linköping och Campus i Östersund till Intea Fastigheter AB

17 maj 2016

Willhem förvärvar bostadshus under konstruktion från Bonava AB
Wigge & Partners har biträtt Willhem AB (publ), som ägs av Första AP-fonden, vid förvärvet av 352 bostadslägenheter under konstruktion från Bonava AB (tidigare NCC Housing)

13 maj 2016

Wigge & Partners har biträtt Storebrand Fastigheter AB
Wigge & Partners biträtt Storebrand Fastigheter AB i samband med upprättandet av en struktur för investeringar i SPP Fastigheter AB som gör det möjligt för svenska institutioner att investera i SPP Fastigheter AB.

13 maj 2016

Werksta förvärvar Autoklinikka

Wigge & Partners har biträtt Procuritas Capital Investors V och Werksta-gruppen vid förvärvet och finansieringen av Autoklinikka, en ledande oberoende kollisionsreparatörskedja i Finland. Autoklinikka har verksamhet via 11 helägda verkstäder för kollisionsreparationer och cirka 30 franchise- och samarbetspartners i Finland

03 maj 2016

Wigge & Partners har biträtt Brunswick Real Estate Capital I, FCP-SIF
Wigge & Partners har biträtt Brunswick Real Estate Capital I, FCP-SIF i samband med lånefinansiering till Jefast på cirka 284 miljoner kronor för finansiering av fastighetsportföljer i Helsingborg och Åstorp

14 april 2016

Areim Fond I säljer kontorsfastigheter i Kista

Wigge & Partners har biträtt Areim Fond I vid försäljningen av kontorsfastigheten Borgarfjord 3 i Kista till Atrium Ljungberg.

11 april 2016

Wigge & Partners har biträtt Finanzero Brazil AB i samband med Vostok Emerging Finances aktieinvestering på 1,2 miljoner USD i bolaget.
Wigge & Partners har biträtt Finanzero Brazil AB i samband med Vostok Emerging Finances aktieinvestering på 1,2 miljoner USD i bolaget. Finanzero är en pioneer marketplace för konsumentlån i Brasilien

07 april 2016

Willhem förvärvar en bostadsportfölj på 5 miljarder kronor från Akelius

Wigge & Partners har biträtt Willhem AB (publ), ägt av Första AP-fonden, vid förvärvet av en portfölj med 119 fastigheter med 4 302 bostadslägenheter från Akelius.

01 april 2016

Wigge & Partners har biträtt MVI Fund I
Wigge & Partners har biträtt MVI Fund I i samband med strukturering och fundraising

17 mars 2016

Wigge & Partners har biträtt POP HOUSE SWEDEN AB
Wigge & Partners har biträtt POP HOUSE SWEDEN AB vid förvärvet av fastigheten Konsthallen 15 belägen på ett utmärkt läge intill ABBA-museet och mittemot ingången till Gröna Lund