Nyheter

28 juni 2023

Wigge & Partners publicerar en ny artikel tillsammans med ILO och Lexology gällande ny EU-standard för gröna obligationer

För att läsa artikeln skriven av Fredrik Arvebratt klicka här

19 juni 2023

Nya regler om hållbarhetsredovisning

Idag överlämnade Utredningen om hållbarhetsredovisning sitt slutbetänkande (SOU 2023:35) till regeringen.

I betänkandet lämnas bland annat förslag på hur CSRD, direktivet om hållbarhetsredovisning, ska genomföras i Sverige. Även frågor om EU-direktivet om könsfördelningen bland styrelseledamöterna i börsnoterade företag och en tydligare ordning för dateringen av årsredovisningar berörs.

Senior Counsel Magnus Schmauch, som ansvarar för Finansiell Reglering och Sustainable Finance and Risk Management, deltog som expert i utredningen som nu ska ut på remiss under hösten.

08 juni 2023

ILPA has released new guidance on continuation funds.

Continuation funds, i.e. the establishment of new vehicles by the GP in order to hold on to an asset, have become increasingly popular. The new ILPA guidance calls for GPs to pursue processes and deal structures that maximize alignment and LP engagement.

02 juni 2023

Wigge & Partners har representerat säljarna i samband med försäljningen av PropTech Sweden AB och dess dotterbolag

Wigge & Partners har representerat Stora Frö Invest AB och övriga minoritetsägare vid försäljningen av PropTech Sweden AB och dess dotterbolag Ömangruppen Svenska AB och Axcell Fastighetspartner AB till Procuritas. Koncernen är en ledande aktör inom ventilation, energieffektivisering och andra fastighetsrelaterade tjänster. Genom 30 lokalkontor och med över 300 anställda har koncernen idag verksamhet i hela södra Sverige samt Luleå och Örnsköldsvik.

01 juni 2023

Wigge & Partners publicerar en ny artikel tillsammans med ILO och Lexology, gällande ESG-aspekter vid långivning och hållbarhetslänkade lån

För att läsa artikeln skriven av Klara Larsson, Arvid Hed och Lisa Antman, klicka här

31 maj 2023

John Mattson säljer fastighet på Lidingö

John Mattson har träffat avtal om försäljning av fastigheten Tryckregulatorn 1 på Lidingö. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är Resinova Bostads AB.

25 maj 2023

Wigge & Partners har företrätt Zenicor Medical Systems i en företrädesemission

Wigge & Partners har företrätt Zenicor Medical Systems AB (publ) i samband med en företrädesemission

15 maj 2023

Wigge & Partners har biträtt Svenska Handelsfastigheter vid förvärvet av tolv fastigheter från Coop Syd

Wigge & Partners har biträtt Svenska Handelsfastigheter vid förvärvet av tolv fastigheter från Coop Syd. Fastigheterna är belägna i Skåne och Blekinge med en total uthyrningsbar yta om cirka 16 500 kvm. Största hyresgästen är Coop som kommer förhyra 95 procent av fastigheterna under en period om tio år från tillträdesdagen.

05 maj 2023

Wigge & Partners har varit rådgivare till Scandinavian Enviro Systems AB (publ) i samband med bolagets riktade nyemission till svenska och internationella investerare

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro”) har genomfört en riktad nyemission, vilken tillför bolaget 300 miljoner SEK. Enviro avser bland annat att använda nettolikviden för att tillsammans med Antin Infrastructure Partners finansiera den första anläggningen, baserad på Enviros teknologi, inom ramen för parternas sedan tidigare offentliggjorda joint venture-bolag. Parternas avsikt är att skapa världens första storskaliga däckåtervinningsbolag i samarbete med den världsledande däcktillverkaren Michelin.

03 maj 2023

Är du vår nya kollega?

Vi söker nyexaminerade jurister till M&A och Private Equity samt Fonder och Investeringar.

Läs mer här och skicka din ansökan till info@wiggepartners.se för att bli en del av Wigge & Partners!

03 maj 2023

Wigge & Partners har biträtt Magnolia Bostad avseende finansiering av fastighet och studentbostadsprojekt i Visby

25 april 2023

Wigge & Partners’ Funds and Investments News April 2023

We did it, so you don’t have to. Here is a compilation of the latest regulatory changes and market research in the funds and investment sector. Our intention is to provide a summary relevant to both managers, investors and institutions navigating the world of funds.

24 april 2023

Wigge & Partners är återigen rankade hos Legal500 2023

Legal500 har publicerat 2023 års rankning av advokater och advokatbyråer i Europa och Wigge & Partners är stolta att återigen vara med.

Legal 500 är en av världens mest prestigefyllda juridiska publikationer och ger den största och mest omfattande undersökningen av den globala juridiska marknaden.

19 april 2023

Wigge & Partners har företrätt MVI Fund I AB och Great Security Holding AB i samband med förvärvet av Vadsbolås och Vadsbolarm

Wigge & Partners har företrätt MVI Fund I AB och Great Security Holding AB i samband med förvärvet av Vadsbolås och Vadsbolarm. De förvärvade bolagen är marknadsledande inom Skaraborgs regionen med mycket starka varumärken och ett komplett erbjudande inom säkerhetsteknik. Bolagen har vuxit till cirka 80 miljoner kronor i årsomsättning och finns för närvarande i sju orter: Mariestad, Skövde, Lidköping, Skara, Falköping, Tidaholm, och Herrljunga.

05 april 2023

Wigge & Partners publicerar en ny artikel tillsammans med ILO och Lexology gällande det aktuella förslaget om förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut i Sverige.

För att läsa artikeln skriven av Andreas Malmberg klicka här

31 mars 2023

Wigge & Partners har biträtt Magnolia Bostad avseende finansiering av bostadsprojekt i Göteborg.

30 mars 2023

Wigge & Partners publicerar en ny artikel tillsammans med ILO och Lexology gällande aktuella trender på den svenska kryptomarknaden

För att läsa artikeln skriven av Andreas Becker & Lisa Antman klicka här

28 mars 2023

VIMAB Group AB (publ) förvärvar AoO CNC AB

Wigge & Partners har företrätt VIMAB Group, en grupp som erbjuder sina kunder ett helhetspaket med hållbar och högteknologisk service, drift, sanering och återvinning i samband med förvärvet av AoO CNC AB. AoO CNC AB bedriver verksamhet inom avancerad mekanisk bearbetning inom CNC svarvning/fräsning i Skåne.

22 mars 2023

Wigge & Partners publicerar en ny artikel tillsammans med ILO och Lexology gällande den nya svenska rekonstruktionslagen

För att läsa artikeln skriven av Andreas Malmberg, Klara Larsson & Jonathan Riddersholm klicka här

21 mars 2023

Svenska Handelsfastigheter tar in en miljard från Kåpan och AP4

Wigge & Partners har assisterat Svenska Handelsfastigheter vid denna strukturtransaktion, där bolagets befintliga ägare Kåpan och Fjärde AP Fonden tillskjuter en miljard kronor för bolagets fortsatta expansion. I samband med transaktionen tar Thomas Holm, som tillsammans med Lennart Sten grundade bolaget, över som dess VD.

Läs mer
här