Nyheter

26 oktober 2022

Wigge & Partners har biträtt HEW-KABEL and Andlinger & Company i samband med förvärvet av Habia Cable AB

Wigge & Partners M&A team har biträtt HEW-KABEL and Andlinger & Company i samband med förvärvet av Habia Cable AB, en ledande leverantör av skräddarsydda specialkablar för krävande användning på åtta slutmarknader. Habia Cable AB grundades 1941 och är idag ett av de mest betrodda namnen för skräddarsydda kabellösningar inom kommunikation, marin, industri, försvar och kraftproduktion. Habia Cable AB är på sina marknader en av Europas ledande tillverkare av tråd-, kabel- och kabelnät med global närvaro och kunder i mer än 50 länder världen över. 2021 hade Habia Cable AB 532 anställda och en omsättning på 808,6 miljoner kronor.

Wigge & Partners Bank & Finans team har även varit legal rådgivare gällande vissa förändringar i Habia Cable AB:s existerande finansieringsarrangemang.

10 oktober 2022

PodX Group AB förvärvar en majoritetsandel i den ledande franska podcaststudion Nouvelles Écoutes, som ett steg i deras ambition att konsolidera den internationella podcastmarknaden

Wigge & Partners har biträtt PodX Group Aktiebolag i deras första förvärv av en majoritetsandel i Nouvelles Écoutes, den ledande podcaststudion i Frankrike. Samtidigt tillkännagav Nouvelles Écoutes sitt förvärv av Studio Minuit, den andra ledande podcaststudion i Frankrike i förhållande till månatliga lyssnare.

05 oktober 2022

Wigge & Partners har biträtt Blackstone och Areim vid försäljningen av Kruthuset 17 till Niam

Wigge & Partners har biträtt Blackstone och Areim vid försäljningen av Kruthuset 17 till Niam. Kruthuset 17 är belägen i Göteborg och består av 68 000 kvm uthyrbar area. Största hyresgästerna är Tullverket, PostNord, Trafikverket och CGI.

29 september 2022

Wigge & Partners har företrätt MVI Fund I AB och Great Security Holding AB i samband med förvärvet av WASA Larm AB

Wigge & Partners har företrätt MVI Fund I AB och Great Security Holding AB i samband med förvärvet av WASA Larm AB, ett Göteborgs-baserat företag som erbjuder smarta abonnemangsbaserade larm- och kameralösningar för företag och privatkunder. Bolaget grundades 2005 och har genom åren vuxit framgångsrikt och skapat ett välkänt varumärke i Västsverige.

28 september 2022

Pophouse Entertainment Group förvärvar en majoritetsandel av Aviciis fullständiga masterinspelningar och förlagsrättigheter och ingår ett samarbete med Tim Berglings föräldrar för att utveckla och förstärka Aviciis musikarv globalt.

Wigge & Partners har biträtt Pophouse Entertainment Group i förvärvet av en majoritetsandel av Aviciis fullständiga master och förlagsrättigheter och ingående av ett samarbete med Tim Berglings föräldrar, Klas Bergling och Anki Lidén för att utveckla och förstärka Aviciis musikarv globalt. Wigge & Partners har samarbetat med Time Danowsky som har bidragit med sin specialistkompetens inom immaterialrätt.

27 september 2022

Wigge & Partners har företrätt tbd30 i samband med förvärvet av Greenpipe

Wigge & Partners har representerat tbd30 AB (publ) i samband med förvärvet av Greenpipe A/S och Greenpipe Technology ApS, en utav de ledande aktörerna inom rörinfodring (relining) på den danska marknaden, genom dess dotterbolag Spolargruppen Sverige AB.

26 september 2022

Wigge & Partners har företrätt Medtanken Group, backade av Procuritas Capital Investors VI, i samband med förvärvet av Hälsomedicinskt center i Sverige (HMC)

Wigge & Partners har biträtt Procuritas Capital Investors VI och Medtanken-gruppen i samband med förvärvet av Hälsomedicinskt center i Sverige (HMC), en snabbväxande primärvårdsgivare i Region Skåne. HMC grundades 2008 och har idag fem primärvårdskliniker och tre företagsvårdskliniker med ca 150 anställda, över 30 000 listade patienter och en omsättning om ca. 230 miljoner kronor. Utöver primärvård erbjuder HMC även andra hälsovårdstjänster, såsom barn- och äldrevård. Efter förvärvet kommer Medtanken Group erbjuda 26 vårdkliniker, över 140 000 listade patienter och omsätta ca 1 miljard kronor.

23 september 2022

Bli en del av Wigge & Partners!

Vi söker nyexaminerade jurister till M&A och Private Equity, Bank och Finans och Capital Markets och Public M&A – start januari 2023

Klicka här för mer information och skicka din ansökan för att bli en del av Wigge & Partners.

06 september 2022

Wigge & Partners andra COP

Wigge & Partners är glada att berätta att vi har publicerat vår andra COP (Communication on Progress) som del av UN Global Compact.

Läs rapporten här

05 september 2022

Wigge & Partners har agerat legal rådgivare i samband med Headsents omvända förvärv av Vimab Holding och fortsatta notering på Nasdaq

Wigge & Partners har företrätt Vimab Holding AB och dess säljare i samband med Headsent AB (publ):s (”Headsent”) omvända förvärv av Vimab Holding AB. Headsent har i samband med transaktionen genomgått en förnyad noteringsprocess på Nasdaq First North Growth Market och ändrat sitt företagsnamn till Vimab Group AB (publ) (”Vimab”). Vimabs målsättning är att bli en av Nordens ledande koncerner inom hållbar industriservice.

01 september 2022

Wigge & Partners har företrätt Sydsvenska Hem i samband med företrädesemission

Wigge & Partners har företrätt Sydsvenska Hem AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission om cirka 97 miljoner kronor.

16 augusti 2022

ALM Equity blir storägare i Aros Bostad efter strukturaffär

Wigge & Partners har biträtt ALM Equity AB i samband med avyttringen av ca 1 500 byggrätter till Aros Bostadsutveckling AB (”Aros Bostad”) mot betalning av en kombination av stamaktier, preferensaktier och konvertibler som motsvarar en ägarandel om ca 35% i Aros Bostad.

11 juli 2022

Louise Sörelind befordrad till Counsel

Wigge & Partners är stolta att presentera Louise Sörelind som ny Counsel

Louise Sörelind är verksam inom praktikområdet Företagsöverlåtelser och Private Equity. Louise Sörelind började sin resa på Wigge & Partners i april 2021 och kom då närmast från E&Y Law men har även gedigen erfarenhet av transaktionsjuridik från andra advokatbyråer i Stockholm.

28 juni 2022

Wigge & Partners har biträtt Mobila Doktorn i samband med förvärvet av hälso- och sjukvårdsmottagningen Vivitas

Wigge & Partners har biträtt Mobila Doktorn i samband med förvärvet av hälso- och sjukvårdsmottagningen Vivitas, ett stockholmsbaserat bolag specialiserat inom företagshälsovård.

22 juni 2022

Preem genomför framgångsrik emission av grönt obligationslån om 340 miljoner euro

Wigge & Partners Bank- och Finans team agerade svenskt ombud för de initiala köparna i samband med Preems emittering av seniora icke efterställda obligationslån om 340 miljoner euro, vilka förfaller till betalning år 2027. Erbjudandet utfärdades i enlighet med Rule 144A och Regulation S under U.S. Securities Act och ägde rum den 21 juni 2022.

22 juni 2022

Visma avyttrar sin Custom Solutions-division i en gränsöverskridande transaktion

Visma Custom Solutions består av 25 företag i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Litauen med över 2 000 anställda och 8 000 kunder inom privat och offentlig sektor. Den genomsnittliga årliga tillväxten har uppgått till 22 procent de senaste fem åren och omsättningen uppgick till 280 miljoner euro under 2021. Det nya företaget kommer att ha 30 kontor över hela Norden och i Litauen och nya projekt över hela mjukvaru- och apputvecklingscykeln.

20 juni 2022

Wigge & Partners har biträtt Network of Design i samband med förvärvet av Grythyttan Stålmöbler

Altor-ägda bolagsgruppen Network of Design (NOD) har förvärvat Grythyttans Stålmöbler. Grythyttan Stålmöbler grundades i Grythyttan i Bergslagen redan år 1895 och har fram till nu ägts av grundarfamiljen.

16 juni 2022

Wigge & Partners har agerat som juridisk rådgivare åt WA3RM vid fondresningen av WA3RM Regenergy Developer Fund I och vid det första kapitalåtagandet på 20 miljoner euro.

Rådgivningen inkluderade regulatoriska ansökningar, etableringen av fondstrukturen och förhandlingar med investerare. WA3RM Regenergy Developer Fund I avser att resa kapital motsvarande 150 miljoner euro. Fonden investerar i infrastruktur och bolag som utnyttjar restströmmar som värme och CO2 från industrier för att återanvända energin till grönsaksproduktion, räkodlingar och produktion av biomaterial.

15 juni 2022

Nyhetsbrev Fonder och Investeringar Juni 2022

Wigge & Partners nyhetsbrev 2/2022 om de senaste regulatoriska ändringarna och marknadsundersökningarna inom fond- och investeringssektorn har publicerats.

02 juni 2022

Wigge & Partners företräder Carnegie och Swedbank i samband med noteringen av Fastighetsbolaget Emilshus AB

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") och Swedbank AB (publ) ("Swedbank") agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Fastighetsbolaget Emilshus AB erbjudande om teckning av bolagets B-aktier uppgående till ett belopp om 756 miljoner kronor (inklusive en fullt utnyttjad övertilldelningsoption) och upptagande till handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Wigge & Partners agerar legal rådgivare åt Carnegie och Swedbank.