Wigge & Partners har biträtt Genova Property Group

15 juni 2015

Wigge & Partners har biträtt Genova Property Group i samband med förvärvs- och projektfinansiering av den tidigare Aromatic-fabriken i Gröndal Strand, Stockholm. Genova konverterar fastigheten till cirka 120 bostadslägenheter.

Team

Praktikområden