Alecta säljer Tretornfabriken i Helsingborg

12 april 2019

Wigge & Partners har biträtt Alecta Pensionsförsäkring vid försäljningen av Tretornfabriken som består av fastigheterna Hermes 10 och Hermes 16 i centrala Helsingborg till Wihlborgs.

Den totala överlåtna arean är 51 000 kvadratmeter och inkluderar hyresgäster så som Lunds Universitet, Helsingborgs stad, IKEA IT och Capgemini. Fastigheterna såldes som en fastighetstransaktion för 1,255 miljarder kronor.