Areim förvärvar industrifastigheter i Stockholm

02 februari 2022

Wigge & Partners har biträtt Areim vid deras förvärv av tio fastigheter med totalt ca 38 000 kvm uthyrningsbar yta i Handens industriområde i Haninge kommun. Säljare är familjeägda Pebodagruppen.

Areim Industrifastigheter Storstads fastighetsportfölj innehåller därmed 39 fastigheter om totalt 148 000 kvm uthyrningsbar area. Portföljen innehåller även en betydande volym outnyttjade byggrätter. Samtliga fastigheter är belägna i Storstockholm och Uppsala.

Team

Praktikområden