CapMan Real Estate har ingått avtal med Polisen

10 februari 2020

Wigge & Partners har biträtt CapMan Nordic Real Estate II vid avtalstecknande med Polisen avseende en långtidsuthyrning av över 30 000 m2 vid fastigheten Vintergatan 19 i Eskilstuna till syfte att etablera en ny polisstation.

Team

Praktikområden