Försäljning av Scandcap till Birger Jarl Securities

22 februari 2016
Wigge & Partners har biträtt Scandcap och dess ägare i samband med överföringen av tillgångar till Birger Jarl Securities.