Gjensidige Forsikring ASA förvärvar Falck Räddningskår Aktiebolag och dess dotterbolag i Norden och Baltikum

16 februari 2022

Wigge & Partners har agerat som lokalt ombud till Gjensidige Forsikring ASA, det tredje största försäkringsbolaget i Norden, i samband med förvärvet av Falck Räddningskår Aktiebolag och dess dotterbolag i Norden och Baltikum. Transaktionen sker till en köpeskilling på skuldfri basis om 1 400 Mkr. Falck är en marknadsledande leverantörs av vägassistentstjänster och telefontjänstcentral med verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Estland och Litauen med ett rikstäckande franchisenätverk kombinerat med branschkunskap.

Falck har cirka 370 franchiseföretag Sverige, Norge, Finland, Estland och Litauen med över 1 400 franchisefordon och 60 ägda fordon och 260 anställda. Falck omsatta 75.8 MEUR med en EBITA på 6 MEUR under 2020.

Transaktionen förväntas stänga under första kvartalet 2022.

Länk till pressmeddelande:

https://www.realtid.se/telegram/gjensidige-forsikring-forvarvar-svenska-vagassistansbolaget-falck-14-miljarder

Wigge & Partners team bestod av Anders Morén, Louise Sörelind, Angela Belfrage och Julia Conzen.