Halmslätten Fastighets AB säljer sin fastighetsportfölj till Catena Logistik AB

30 mars 2022

Halmslätten Fastighets AB ("Halmslätten"), noterat på Spotlight Stock Market, har ingått bindande avtal om försäljning av samtliga aktier i sitt dotterbolag Halmslätten Midco 1 AB, som via dotterbolag äger koncernens fastighetsportfölj, till Catena Logistik AB, ett dotterbolag till Catena AB. Fastighetsportföljen består av logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3, uppförda 2009 respektive 2015 och fullt uthyrda till Axel Johnson ägda Martin & Servera, som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist.

Försäljningen genomförs baserat på ett överenskommet fastighetsvärde om 1 520 miljoner kronor. Överenskommen tillträdesdag är den 13 april 2022. Halmslättens styrelse avser inom kort att kalla till årsstämma och föreslå årsstämman att besluta att skifta ut kapital till aktieägarna och att därefter likvidera bolaget. Wigge & Partners är legal rådgivare till Halmslätten.

Team

Praktikområden