Heba förvärvar 123 nyproducerade hyreslägenheter i Källberga

11 oktober 2021

Wigge & Partners har biträtt Heba Fastighets AB vid deras förvärv av bolag kontrollerat av MAMA Management AB, och indirekt 123 nyproducerade hyreslägenheter i nya området Källberga. Affären genomförs genom ett s.k. forward funding-upplägg.

Team

Praktikområden