Hemfosa förvärvar fastighetsbestånd av Klövern

29 juni 2018

Wigge & Partners har företrätt Hemfosa vid förvärvet av ett fastighetsbestånd från Klövern till ett värde av 1 145 MSEK och bestående av sju fastigheter som huvudsakligen består av kontorslokaler med hyresgäster inom samhällsservicesektorn.

De sju fastigheterna finns i Sollefteå, Härnösand, Falun och Örebro. Fastigheternas totala areal uppgår till cirka 155 000 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde på cirka 141 MSEK, varav cirka 70 procent kommer från hyresgäster inom samhällsservicesektorn. De flesta av fastigheterna omfattar kontor och utbildningslokaler på utmärkta platser med hyresgäster främst inom samhällsservicesektorn. De största hyresgästerna är Transportbyrån, Härnösands kommun, Dalarnas universitet, Sollefteå kommun och Falun kommun. Det förväntade slutdatumet för överföring av fastigheterna är 31 augusti 2018.