Kvalitena emitterar seniort obligationslån värt 800 miljoner kronor

01 juni 2017

Wigge & Partners har biträtt Kvalitena AB (publ) vid emissionen av ett seniort icke-säkerställt obligationslån värt 800 miljoner kronor och vid den efterföljande noteringen av obligationslånet på företagsobligationslistan Nasdaq Stockholm.

I samband med obligationsemissionen löste företaget in alla utestående obligationer under sitt obligationslån 2015/2018 genom att erbjuda obligationsinnehavarna betalning kontant eller ett roll-over-note-alternativ.