LKAB förvärvar ett nytt hotell i Kiruna

12 november 2018

Wigge & Partners har företrätt LKAB vid förvärvet av ett nytt hotell i Kiruna från Skanska.

Hotellet kommer att byggas av Skanska och förväntas vara klart under hösten 2021. Hotellet kommer att drivas av Scandic Hotels som har tecknat ett 20-årigt hyresavtal för hotellbyggnaden. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 500 miljoner SEK.