Magnolia Bostad ingår ramavtal med Slättö

30 november 2016

Wigge & Partners har biträtt Magnolia Bostad i samband med dess ingående av ett ramavtal med Slättö.

Samarbetet inkluderar att Slättö förvärvar bostadsprojekt av Magnolia Bostad till ett värde av minst 5 miljarder kronor, vilket gradvis kan ökas till 14 miljarder kronor. portföljen är koncentrerad i Stockholm, Uppsala och Öresundsregionen. Den totala projektportföljen består av 13 projekt som innehåller 450 000 kvm bebodd bruttoareal, motsvarande cirka 7 000 lägenheter. Samtidigt som samarbetet främst bygger på byggande av hyresobjekt, avser parterna att utveckla cirka 25 procent av lägenheterna som hyresägda enheter. Över hälften av lägenheterna finns redan i Magnolia Bostads befintliga portfölj och de återstående har ännu inte förvärvat potentiella byggrättigheter. Detta innebär att Magnolia Bostad nu får en större säkerhet när det gäller försäljning av den befintliga portföljen och säkerställer deltagare på potentiella framtida projekt. Magnolia Bostad kommer säkerställa att alla projekt främst utvecklas för bostadsändamål. Med beaktande av ovanstående, har parterna ingått ramavtalet att, så långt det är möjligt, fastställa de ekonomiska, juridiska och konstruktionsmässiga villkoren för projekten. Ramavtalet gäller till 31 mars 2020 med möjlighet till förlängning och är villkorat av att Slättö får finansiering.

Team

Praktikområden