MVI Fund I AB säljer Lakers Holding AB

11 september 2018

Wigge & Partners företrädde MVI Fund I AB vid försäljningen av Lakers Holding AB till Summa Equity AB. Lakers är specialiserade på försäljning och service av pumpar inom Norden.

Team

Praktikområden