MVI investerar i Los Tacos AS

12 oktober 2018

Wigge & Partners företrädde MVI Fund I AB i dess förvärv av 50,1 % av aktierna i den norska restaurangkedjan Los Tacos AS.

Team

Praktikområden