Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj för 4,9 mdr och avyttrar projektfastighet för 400 mkr

11 juni 2020

Wigge & Partners har biträtt Nyfosa vid förvärvet av en fastighetsportfölj med främst skattefinansierade hyresgäster till ett värde om 4,9 mdr.

Säljare är SBB i Norden AB. Fastigheterna är belägna i tillväxtregioner i Sverige. Nyfosa har även avyttrat projektfastigheten Gamlestaden 2:8 i Göteborg till ett värde om 400 mkr till SBB i Norden AB. Transaktionen är ytterligare ett tillväxtkliv för Nyfosa, vars fastighetsbestånd har ökat med 50 procent. Affären är villkorad av konkurrensgodkännande samt av finansiering som planeras ske genom eget kapital och upptagande av lån.

Läs mer här: https://nyfosa.se/release/nyfosa-forvarvar-fastighetsportfolj-for-49-mdsek-och-avyttrar-projektfastighet-for-400-msek/

Team

Praktikområden