Nyfosa avyttrar logistikportfölj

17 september 2020

Wigge & Partners har biträtt Nyfosa vid tecknande av avtal med fastighetsfonder rådgivna av Blackstone för Nyfosas avyttring av en logistikportfölj till ett värde om cirka 2,1 MDSEK, i linje med tidigare meddelade avsiktsförklaring.

Avyttringen omfattar åtta lager- och logistikfastigheter i Eskilstuna, Göteborg, Haninge, Landskrona, Malmö, Trollhättan och Örebro med en uthyrningsbar yta på cirka 200 000 kvadratmeter. Hyresvärdet för fastigheterna uppgår till cirka 127 MSEK och genomsnittlig återstående avtalslängd är 4,5 år. Uthyrningsgraden uppgår till 100 procent. Frånträde kommer att ske den 15 oktober 2020 förutom för fastigheten i Örebro som frånträds den 15 januari 2022.

Team

Praktikområden