Nyfosa går in i Norge genom joint venture bolag

05 november 2021

Wigge & Partners har biträtt Nyfosa vid bildandet av ett joint venture tillsammans med fastighetsbolaget Samfunnsbyggeren AS, med 50 procents ägarandel vardera. Målet är att ta tillvara affärsmöjligheter och att långsiktigt bygga upp ett fastighetsbestånd om SEK 5–7 miljarder.

Läs mer här

Team

Praktikområden