Nyfosa finansierar förvärvet av en fastighetsportfölj bestående av 17 fastigheter för cirka 2,5 MDSEK

16 november 2020

Wigge & Partners har varit legala rådgivare åt Nyfosa i samband med finansieringen av förvärvet av en fastighetsportfölj bestående av 17 fastigheter belägna runt om i Sverige till ett värde om cirka 2,5 MDSEK.