Ovako säljer aluminiumverksamheten i Finland till Alumeco

11 februari 2016
Wigge & Partners har biträtt Ovako-koncernen vid avyttringen av dess aluminiumverksamhet i Finland till Alumeco
Closing i februari 2016.

Team

Praktikområden