Procuritas Capital Investors VI förvärvar PressData Stockholm Intressenter AB

09 februari 2018

Wigge & Partners har biträtt Procuritas Capital Investors VI vid förvärvet och finansieringen av Pressdata Stockholm Intressenter AB som är ett företag med verksamhet inom media specialiserad på tjänster för medlems- och prenumerationsservice samt analysverktyg.