Procuritas Capital Investors VI har förvärvat primärvårdsbolagen Medpro och Omtanken

05 januari 2021

Wigge & Partners har biträtt Procuritas Capital Investors VI i samband med förvärvet av Medpro och Omtanken, två vårdgivare av primärvård i Västra Götaland i Sverige. Efter förvärvet, som är villkorat godkännande från Konkurrensverket och Västra Götalandsregionen, kommer den nya gruppen vara den tredje största vårdgivaren i Västra Götalandsregionen.