Omstrukturering av Statkraft SCA Vind AB

01 juni 2017

Wigge & Partners har företrättSCA Forest Products AB vid omstruktureringen av sitt samarbete med Statkraft angående vindkraft.

Genom omstruktureringen kommer Statkraft att vara ensam ägare till företaget Statkraft SCA Vind AB (SSVAB) och SCA kommer att ersättas för sin hyra av mark Omstruktureringsavtalet optimerar strukturen och rollerna i samarbetet. SSVAB grundades av Statkraft och SCA 2007 med syftet att utveckla vindkraft på mark som ägs av SCA i Norrland, i norra Sverige. SSVAB har byggt fyra vindkraftsparker, totalt 186 vindkraftverk och 1,6 TWh i årsproduktion. Statkraft äger 60 procent av företaget och SCA resterande 40 procent.