Seminarium om kommersiella villkor för investeringar i alternativa fonder

29 april 2019

Förra veckan höll vårt team för alternativa investeringar och fondetablering den andra delen i våran serie av seminarium om kommersiella villkor för investeringar i alternativa fonder.

Under den andra delen fokuserade vi på klausuler om nyckelpersoner, generella investeringsrestriktioner (inklusive ESG) och fund level borrowings. Stort tack till alla klienter som deltog under seminariet och bidrog med intressanta reflektioner och personliga erfarenheter. För de klienter som missade seminarieserien så ska vi hålla den första delen igen den 22 maj. För mer information, vänligen kontakta oss på info@wiggepartners.se

Team

Praktikområden