Sveavalvet AB (publ) emitterar 250 MSEK icke-säkerställt obligationslån

12 december 2016

Wigge & Partners har biträtt Sveavalvet i samband med sin första obligationsemission. Obligationerna är seniora, icke-säkerställda och har en löptid på tre år. Obligationerna kommer att noteras på First North Stockholm.