W.A.C avyttrar sin träåtervinningsverksamhet till Sortera

18 december 2020

Wigge & Partners has biträtt säljaren och dess huvudägare Indequity i samband med försäljningen av sin träåtervinningsverksamhet till Sortera.

Team

Praktikområden