Wigge & Partners har biträtt D. Carnegie

12 mars 2015
Wigge & Partners har biträtt D.Carnegie & Co (publ), noterat på Nasdaq First North Premier, i samband med en 2,8 miljarder kronor långfristig kreditfacilitet.

Team

Praktikområden