Wigge & Partners har biträtt Blackstone och Areim vid försäljningen av fastigheten Stockholm Lysbomben 5 till Axfast AB (publ)

29 juni 2021

Fastigheten är belägen på Kungsholmen i Stockholm och den största hyresgästen är Socialstyrelsen.