Wigge & Partners har biträtt CodeMill AB (publ) vid en kapitalanskaffning

17 februari 2020

Wigge & Partners var legal rådgivare till CodeMill AB (publ) i samband med en kapitalanskaffning.

CodeMill AB (publ) är verksamt inom mjukvarubranschen och är specialiserat på videoteknik. Bolaget utvecklar och säljer Accurate Player – den ledande videospelaren inom mediaframställning för B2B.

https://digital.di.se/artikel/guldregn-over-umeas-hetaste-videostartup-forbereder-borsnotering

Team

Praktikområden