Wigge & Partners har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB)

14 oktober 2020

Wigge & Partners Bank- och Finans team har varit legala rådgivare åt Europeiska Investeringsbanken (EIB) i samband med tecknandet av ett låneavtal med Oncopeptides AB (publ). Låneavtalet ger Oncopeptides tillgång till en lånefacilitet som möjliggör bolagets fortsatta kliniska utvecklingen av melflufen. Lånefaciliteten ger EIB rätt till ett antal teckningsoptioner i Oncopeptides.