Wigge & Partners har biträtt Harmerica Properties AB vid förvärvet av fastigheten Vildmannen 11

29 november 2022

Wigge & Partners har biträtt Harmerica Properties AB vid förvärvet av fastigheten Vildmannen 11 från Glommen & Lindberg. Fastigheten är en kontorsbyggnad belägen i centrala Stockholm. Vid transaktionens fullbordande kommer fastighetens uthyrbara area uppgå till ca 2700 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Svalner.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Daniel Unger (partner) och Carl Johan Hedström (associatie).