Wigge & Partners har rådgivit investerare i samband med en 495 MSEK obligationsemission

17 januari 2019

Wigge & Partners har rådgivit en investerare i samband med emission av 495 MSEK säkerställda seniora obligationer av Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13.