Wigge & Partners har biträtt Saminvest i samband med deras 25 MEUR ankarinvestering

07 januari 2022

Wigge & Partners har biträtt Saminvest i samband med deras 25 MEUR ankarinvestering i första stängningen av Sound Bioventures, en nyetablerad biotech fond med fokus på företag som bedriver forskning relaterat till behandlingsmöjligheter av sällsynta sjukdomar. Saminvests investering är en del av deras mål att öka andelen kapital som finns tillgängligt för svenska start-ups.