Wigge & Partners har biträtt SCA Forest Products AB

19 februari 2016

Wigge & Partners har biträtt SCA Forest Products AB i samband med sin investering i ökad kapacitet för massaproduktion vid massabruket Östrand i Timrå, Sverige

Den årliga produktionskapaciteten för blekt sulfatmassa kommer att öka från den nuvarande nivån på cirka 430 000 ton till cirka 900 000 ton. Investeringen kommer att uppgå till cirka 7,8 miljarder kronor under en treårsperiod. Produktionen förväntas påbörjas under 2018