Wigge & Partners har agerat som juridisk rådgivare åt WA3RM vid fondresningen av WA3RM Regenergy Developer Fund I och vid det första kapitalåtagandet på 20 miljoner euro.

16 juni 2022

Rådgivningen inkluderade regulatoriska ansökningar, etableringen av fondstrukturen och förhandlingar med investerare. WA3RM Regenergy Developer Fund I avser att resa kapital motsvarande 150 miljoner euro. Fonden investerar i infrastruktur och bolag som utnyttjar restströmmar som värme och CO2 från industrier för att återanvända energin till grönsaksproduktion, räkodlingar och produktion av biomaterial.

Läs mer om hur fonden bidrar till en hållbar matproduktion och skapandet av arbetstillfällen i den länkade artikeln som publicerades av Sydsvenskan.

https://www.sydsvenskan.se/2022-06-15/skanskt-bolag-utvecklar-miljardprojekt-for-hallbar-odling-av-tomater-och-jatterakor

Vårt team: Frida Sander (Partner), Katja Flittner (Senior Associate) and Semir Omerbasic (Associate)

Team

Praktikområden