Wigge & Partners har biträtt AB Högkullen

22 juli 2015

Wigge & Partners har biträtt AB Högkullen (publ) i samband med noteringen av preferensaktier på Nasdaq First North. Den första dagen för handel var den 1 juli 2015.

Den första dagen för handel var den 1 juli 2015.